SOSYAL GÜVENLİK HAFTASI

SGK İl Müdürü Turgut Pekdemir, 14-18 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Sosyal Güvenlik Haftası dolayısıyla yaptığı açıklamada, “Toplumların mutlu, huzurlu ve kendilerini güvenli hissetmeleri ülkelerin sosyal güvenlik sistemlerinin gelişmesiyle doğru orantılıdır.” ifadesini kullandı.

Pekdemir, yazılı yaptığı açıklamada, Bilindiği üzere 16.05.2006 tarihinde TBMM’de kabul edilerek yürürlüğe giren 5502 sayılı kanun ile daha önce SSK-Bağ-Kur ve T.C. Emekli Sandığının yerine kurulan Sosyal Güvenlik Kurumunun 31.05.2006 tarihinde yürürlüğe giren 5510 sayılı reform kanun ile mevzuat yönünden de SSK-Bağ-Kur ve Emekli Sandığını sosyal güvenlik çatısı altında birleştirerek dağınıklığa aynı zamanda da işçi, esnaf ve memur ayrımına son verilerek norm ve standart birliği sağlandığını, mali açıdan da sürdürülebilir bir sistem kurulduğunu aktardı.2008 öncesi temelleri atılmaya başlanan reform ile sosyal güvenlik kuruluşlarında, norm ve standart birliği sağlanmış bir sosyal güvenlik ağı kurulduğunu belirten Pekdemir, şöyle devam etti:

“Sosyal Güvenlik Kurumu, etkin idari ve mali yapısı, güçlü teknolojik alt yapısı, bilgi teknolojisinin yoğun kullanıldığı, muhasebe sistemleri, modern tekniklerle yönetilen ve toplumun tüm kesimine hizmet eden bir Kurum olmuştur. İl Müdürlüğümüz Merkez, Erbaa, Zile,Turhal, Niksar, Reşadiye, Sağlık Merkez Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Merkez Müdürlüğü dahil toplam 216 personel ile hizmet vermekteyiz. Birçok hizmetimizi de aynı zamanda e-devlet uygulaması üzerinden sıra beklemeden sunmaktayız.

Kuruluşundan itibaren kendini her anlamda sürekli olarak güncelleyen, çağın gereklerine ayak uyduran, teknolojiyi yakından takip eden bir kurum olarak vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sunmaya çalışmaktayız. Bu kapsamda yaptığımız vatandaş odaklı çalışmalar sonucunda hastane ve eczane ve maaş sıralarında beklemeye son veren Kurumumuz, bütün vatandaşlarımıza eşit şartlarda hizmet sunarak daha önce yaşanan ayrımcılıkları ortadan kaldırmıştır. Kaynakların daha etkin ve verimli kullanılması için atılan adımlar sonucunda kayıp ve kaçakların önlenmesi, sağlık giderlerinin kontrol altına alınması, hizmetlerin yerinde verilmesi, sosyal taraflarla diyaloğun geliştirilmesi ve tüm vatandaşlarımıza etkin ve verimli hizmetler sunulmasında hiç kuşkusuz reformun uygulamasındaki Kurumumuzun kararlılığının büyük etkisi vardır. Tüm bu olumlu gelişmeler, vatandaşlarımızın nezdinde, Kurumumuzu sosyal devletin sosyal güvenliği konumuna taşımıştır. Bir başarı öyküsü olarak nitelendirilebilecek sosyal güvenlik bilincinin geliştirilmesi, toplumda ortak bir bilincin oluşmasına katkı sağlamak, vatandaşların yeni yasayla ortaya çıkan hak ve yükümlülükleri konusunda bilgilendirilmesi için kutladığımız Sosyal Güvenlik haftası vesilesi ile özveri ve inançla çalışan personelimizle başta tüm sigortalılarımızın,emeklilerimizin ve işverenlerimizin olmak üzere tüm vatandaşlarımızın Sosyal Güvenlik Haftasını kutluyorum.”