TOKAT MEVLEVİHANESİ ve SON MEVLEVİ ŞEYHİ ABDÜLHÂDÎ EFENDİNİN ALEMİ

Tokat’ın son Mevlevi Şeyhi Abdülhâdî Efendi’nin 77 yaşında olan torunu Nurten Üstün Tüzemen; 1915 yılında 1. Dünya Harbine iştirak eden dedesinin savaş yılları boyunca sancaklarının üzerinde taşıdıkları âlemi, 103 yıl sonra Tokat Mevlevihane’sine hediye etti.

1915 yılındaki 1. Dünya Savaşına, Tokat’ın son Mevlevi Şeyhi Abdülhâdî Efendi beraberinde 31 Mevlevi Şeyhi ile birlikte katılmıştı. Tokat Mevlevileri savaş yıllarında “Ya Hz Mevlana, Allah sırrını mübarek etsin” yazan âlemi, sancaklarının üzerinde taşıdılar. Savaşın sona ermesi ile tekrar Tokat’a dönen Abdülhâdî Efendi, Mevlevihane’nin kapatılmasının ardından, âlemi korumak için sakladı. 103 yıl boyunca âlem Abdülhâdî Efendi ve ailesi tarafından korundu. Tokat Şairler ve Yazarlar Derneği Başkanı Hasan Akar ile Soğukpınar Mahallesi Muhtarı Rasim Yılmaz tarafından hazırlanan “Tokat Mevlevihanesi ve Son Şeyhi Abdülhâdî Efendi” araştırma kitabının tanıtım etkinliğinde, âlem son Mevlevi Şeyhi Abdülhâdî Efendi’nin 77 yaşında olan torunu Nurten Üstün Tüzemen tarafından Vali Ömer Toraman’a teslim edildi. Âlem 103 yıl sonra ait olduğu topraklara geri dönmüş oldu.

Âlemi yıllardır koruyan Nurten Üstün Tüzemen’e teşekkür eden Vali Ömer Toraman, “İnşallah Tokat’ımızın tarihine ve kültürüne çok ciddi katkı sağlayacak, ışık tutacak. Ülkemizin ve medeniyetimizin tarihine ışık tutacak. Tokat Mevlevihanesi yaşanmışlığıyla da beraber şu andaki maddi unsurlarıyla da beraber, yeniden ziyaretçilerine Hz. Mevlana’nın o gönül dünyasını, bilgisini bir nebze de olsun aktarma fonksiyonunu ifa edebilecek. Mevlevihane’yi ziyaret edenler bu eseri okuyanlar bunu en üst seviyede algılayabilecekler. Bu kitabın her bir okuyucusu Hz. Mevlana’dan, Tokat’taki Mevlevihane’sinden ve onun son Şeyhi Abdülhadi efendiden muhakkak çok etkilenecekler. Buradan daha güzel duygularla ayrılacaklar” dedi.

MEVLEVİHANE ONUN YERİYDİ

Son Mevlevi Şeyhi Abdülhâdî Efendi’nin torunu Nurten Üstün Tüzemen, âlemi yılardır koruduğunu belirterek, “Emanet dedemden sonra bendeydi. Mevlevihane kapatıldığından beri bizim ailemizde. Burada en son kalan benim, yeğenlerim var o kadar. En büyük olarak ben varım, sadece Tokat’ta kalabilen de benim. Yazları geliyorum Tokat’a. Mevlevihane onun yeriydi zaten” ifadelerini kullandı.

TOKAT MEVLEVİHANESİ VE SON ŞEYHİ ABDÜLHÂDÎ EFENDİ

Tokat Mevlevihanesi ve Son Şeyhi Abdülhâdî Efendi kitabı için Rasim Yılmaz ile birlikte iki yıla yakın çalışma yaptıklarını belirten Hasan Akar, “Kitapla ilgili Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Konya Mevlana Müzesi Müdürlüğü ve diğer saha çalışmalarımız kitabı bu duruma getirdi. Mevlevihane’ye hediyeyi takdim eden 1915 yılında 1. Dünya Harbine iştirak eden Tokatlı Mevlevilerle ilgili bir durumdu. Nurten Üstün Tüzemen âlemi aradan 103 yıl geçtikten sonra tekrar Tokat Mevlevihane Müzesine bağışladı. Bu Tokat Mevlevilerinin sancağındaki âlemdi. Onun yeri burasıdır, dedi. Bu âlem savaşa giden başlarında postnişin Abdülhadi Efendi var. Yanlarında 31 şeyhi var ve bu sancağın üzerindeki âlemle Halep’e, Şam’a gidiyorlar. Geri dönüyorlar ve ailesi bu âlemi saklıyor yıllardır. 103 yıl sakladıktan sonra tekrar yerine koymuş olduk” şeklinde konuştu.