ŞEKER FABRİKALARI İLE İLGİLİ SORULAR

Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, özelleşmesi gerçekleşen şeker fabrikalarını takip etmeye, fabrikalarda ortaya çıkan sorunları gündeme getirmeye devam ediyor. 

Tokat Milletvekili – TBMM İdare Amiri Kadim Durmaz özelleşen şeker fabrikalarında yaşanan sorunları TBMM gündemine taşıdı. İşçilerin yaşadığı sorunları, tazminat ve tayin haklarını yazılı bir önergeyle TBMM başkanlığına sundu, Durmaz, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın cevaplaması istemiyle verdiği önergede şu ifadelere yer verdi;

“Esnaf, çiftçi, nakliyeci, besici, geleceksizlik ve karamsarlık içinde!

Şeker fabrikalarının özelleştirmesiyle birlikte bölgesel etkiler ortaya çıkmaya başladı. Fabrikaların özelleşmesiyle birlikte birçok işçi yıllarca yerleşik olduğu kentlerden göç etmek zorunda kaldı, farklı illerdeki fabrikalara tayinleri çıkan işçilerin statüsü değişerek sosyal hak kaybına uğradıkları tespit edildi. Sendikalı işçilere yönelik sürgün politikası yürüten fabrika sahipleri işçilerin fabrikalara girmesine dahi izin vermedi.

İş kolu farklılıklarının ortaya çıkması ve zorunlu emeklilik sebebiyle sendikalı işçi sayısında büyük düşüş yaşandı.

ÖNERGEDE YER VERİLEN SORULAR

1- Özelleştirmesi tamamlanan şeker fabrikalarında zorunlu olarak emekli olan işçilerin sayısı kaçtır? Emekli olanların yaş ortalaması nedir?

2- Özelleştirmeye rağmen fabrikasında çalışmaya devam eden işçi sayısı kaçtır?

3- Görev tanımı ve fabrikası değişen işçi sayısı kaçtır? Bu durum işçilerin sosyo-ekonomik durumunu nasıl etkilemiştir?

4- Özelleştirme sonrasında statüsü değişerek hak kaybına uğrayan işçiler bulunmakta mıdır?

5- İşçilerin kıdem ve ihbar tazminatları verilmiş midir?

6- İş akdi sona eren kaç işçi bulunmaktadır? Bu işçiler hangi fabrikalardadır?

7- Özelleştirmelerin bulunduğu kentlerde tayinler sebebiyle yaşanan nüfus değişimleri nasıldır?

8- Özelleştirmeler kentlerin sosyo-ekonomik yapısını nasıl etkilemiştir?