İKİNCİ ELDE YETKİSİ OLMAYAN SATIŞ YAPAMAYACAK

İkinci El Motorlu Kara Taşıtı Alım Satımı Hakkında Yönetmelik ve Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik kapsamında ikinci el oto alım satımı ve emlakçılık sektöründe mesleki yeterlilik ve yetki belgesi zorunluluğu getirildi. Yeni düzenleme ile sektörlerin yasal alt yapıya kavuşturulmasının sağlandığı belirtildi.

            Tokat’ta ikinci el oto alım satımı yapan ve emlakçılık sektöründe faaliyette bulunan esnaf ve tacirlere Tokat Ticaret İl Müdürlüğü Koordinasyonunda İkinci El Motorlu Kara Taşıtı Alım Satımı ve Taşınmaz Ticareti Hakkında bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

            Tokat Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Toplantı Salonunda düzenlenen toplantıya Ticaret İl Müdürü Ali Osman Sakar, Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü Uzmanı Burak Kaplan, Tokat Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Fehmi Çankaya, Oda Başkanları,Tokat Emlakçılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Dilek Eroğlu, Ticaret İl Müdürlüğü çalışanları, ikinci el oto alım satımı yapan ve emlakçılık sektöründe faaliyette bulunan esnaf ve tacirler katıldı.

            Toplantıda Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü Uzmanı Burak Kaplan tarafından;  İkinci El Motorlu Kara Taşıtı Alım Satımı Hakkında Yönetmelik ve Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmeliğin amaçları, yetki belgesi verilmesi, faaliyetlere ilişkin yükümlülükler, denetim ve cezalar konularında bilgiler verildi. Toplantıda, Tokat’ta İkinci el araç alım satımı yapan esnaf, yeni düzenlemenin ayrıntıları hakkında bilgi aldı ve merak ettiklerini sorma imkânı buldu.

İkinci El Otoda Yeni Dönem

            İç Ticaret Genel Müdürlüğü Uzmanı Burak Kaplan; firma sahibinin, şubesi varsa şube müdürünün ya da pazarlama ve satış personelinden en az birinin Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olmasının zorunlu hale getirildiğini hatırlatarak, “Ticaret İl Müdürlükleri, Mesleki Yeterlilik Belgesi olmayan işletmelere Yetki Belgesi vermeyecek. Artık Sadece imar mevzuatı çerçevesinde belirlenen ticaret alanlarında, çevreye ve trafiğe yük getirmeyen yerlerde ve içinde ikamet amaçlı kullanılan bağımsız bölüm bulunmayan yerlerde galericilik yapılabilecek. Noterler de, Mesleki Yeterlilik Belgesi’ni ibraz etmeyenlerin alım satım işlemlerini kabul etmeyecek. Belediyeler ise Mesleki Yeterlilik Belgesi bulunmayan işletmelere, ruhsat vermeyecek. Yetki belgesi 5 yılda bir yenilenecek. Mesleki Yeterlilik Belgeleri de aynı şekilde 5 yılda bir yenilenmek zorunda. Ayrıca yeni iş yeri açacaklarda, lise mezunu olma şartı da aranacak.” dedi.

            Ticaret İl Müdürü Ali Osman Sakar, İkinci El Motorlu Kara Taşıtı Alım Satımı Hakkında Yönetmelik kapsamında Mesleki Yeterlilik Belgesinin zorunlu hale getirilmesiyle ilgili Esnaf ve tacirlerimizi bilgilendirecek faaliyetler başlattıklarını anımsatarak, “Ticaret erbabımızı, ikinci el araç sektörünü ilgilendiren yeni yönetmelik hakkında da bilgilendirmek istedik. Faal durumdaki mevcut işletmecilere Yetki Belgesi alma şartını yerine getirmeleri için tanınan süre 13 Ağustos 2019’da dolacak. Bu tarihten sonra ise belgesi olmayanlar satış yapamayacak. Yetki Belgesi İl Müdürlüğümüz tarafından verilecek” diye konuştu.

Emlakçılıkta Yeni Dönem

            İç Ticaret Genel Müdürlüğü Uzmanı Burak Kaplan, “Bu yönetmelik ile sektörün yasal alt yapıya kavuşturulması sağlandı. Herhangi bir düzenleme söz konusu değildi. Taşınmaz ticaretinin güvenli bir ortamda yapılması sağlanmış oldu. Sektörde haksız rekabetin önlenmesi, kayıt dışı faaliyetlerin önüne geçilmesi, emlak sektöründe faaliyette bulunan mesleğe itibar kazandırılması ve meslek mensuplarına duyulan güvenin arttırılması amaçlandı. Nitelikli insan kaynağının yaratılması bir diğer amaçtı. En önemlisi de tüketici memnuniyetinin artırılmasıydı. Bu yönetmelik ile bu sektörde çalışan esnaflarımız yetki belgesi olmadan faaliyetlerine devam edemeyecek. Yönetmeliğim kapsamı ve içeriğine girdiğimiz zaman tapu kütüğüne kayıtlı olsun ya da olmasın taşınmaz alım satım ve kiralanması bu yönetmeliğin kapsamı içerisinde. Tapu işlemlerine aracılık eden taşınmaz ile ilgili danışmanlık ve yönetim hizmeti veren gerçek ve tüzel kişi tacir ve esnafların mesleki faaliyetleri bu yönetmeliğin kapsamı içerisinde yer almaktadır.” ifadelerini kullandı.

            Ticaret İl Müdürü Ali Osman Sakar yönetmelik kapsamında, “Emlakçılık yapacak olan kişilerin Tokat Ticaret İl Müdürlüğü’nden ‘yetki belgesi’ alması zorunlu hale geldi. Yetki belgesi 5 yıl geçerli olacak ve belge her bir işletme için ayrı ayrı düzenlenecek ve devredilmeyecek. İşletme taşınmaz alım-satımının tapu siciline tesciliyle veya iş sahibi ile kiracı arasındaki kira sözleşmesinin kurulmasıyla hizmet bedeline hak kazanacak. Taşınmaz ticareti, işletmesi adına yetki belgesi alan tacirler, esnaf ve sanatkârlar tarafından yapılacak. Ayrıca yönetmelik kapsamında, alım satım işlemlerinde hizmet bedeli oranı, alım satıma aracılık sözleşmesinde yer alan satış bedelinin katma değer vergisi hariç yüzde dördünden fazla olamayacak. Kiralama işlemlerinde hizmet bedeli ise, kiralamaya aracılık sözleşmesinde yer alan kira bedelinin katma değer vergisi hariç bir aylık tutarından fazla olamayacak.” diye konuştu.