Kadına Şiddete Hayır

AK Parti Tokat İl Kadın Kolları Başkanlığı, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Uluslar arası Dayanışma Günü etkinliği düzenledi. Etkinliğe Kadın Dernekler ve STK’ları da destek verdi.

            AK Parti Kadın Kolları İl başkanı Havva Sabuncuoğlu ve beraberindeki kadınlar ellerinde kadına yönelik şiddeti kınayan dövizler taşıyarak Cumhuriyet Meydanında toplandı. Burada grup adına basın açıklamasını okuyan AK Parti Kadın Kolları Teşkilat Başkanı Aynur Öztürk, kadına yönelik şiddetin dünyanın her yerinde aynı biçimde tezahür ettiğini söyledi.

            Öztürk, “AK Kadınlar olarak, kadına yönelik şiddetin bir insan hakkı ihlali olduğunu dün olduğu gibi bugün de dile getirmekten vazgeçmiyor, ekonomik ya da kültürel hiçbir gerekçenin ardına sığınılmasına müsaade etmeden kadına yönelik her türlü şiddete karşı turuncu çizgimizi çekiyoruz.

            Kadim medeniyetimizin yüzyıllar boyunca barındırdığı din, ahlak, şuur ve vicdan öğretilerinin tümünde, kadına ve kız çocuklarına karşı yapılan herhangi bir kötü muameleye kafi suretle karşı çıkılmıştır. Yüzyıllar öncesinden, henüz insan Hakları Evrensel Bildirgesi yokken, kadın erkek ayrımı yapmadan insani bir mesajın dünyaya yayılmasına öncü olan Hz. Peygamber’in sözünü hatırlamak ve hatırlatmak hepimizin üzerine düşen önemli bir vazifedir, ‘insanlara merhamet etmeyene Allah da merhamet etmez.’ Hiçbir ayrım gözetmeksizin yaşam biçimi olarak tüm insanlığa karşı kötü muameleyi bizlere men eden dinimizin, kadına ve kız çocuklarına uygulanacak kötü muameleyi kabul etmesi de mümkün değildir.

            Ülkemizde ve dünyada kadınlar, yıllardır sürdürdükleri çeşitli mücadeleler ile kadına ve aslında insana yakışır, hak ve adalet talepleriyle oldukça büyük kazanımlar elde etmişlerdir. Ülkemiz, bu anlamda kadınların yaşadığı sorunlarla ilgili çeşitli hukuki düzenlemelerle yıllardır tüm kadınların yanında olarak, güçlenme ve kendilerini gerçekleştirme süreçlerine katkı sağlamıştır. Toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak adına hem uluslararası düzeyde kabul edilen anlaşmalara imza atmış hem kendi mevzuatında köklü değişiklikler yapmıştır.” diye konuştu.

            Öztürk, açıklamasının devamında, AK Parti’nin hizmetlerinden bahsederek, “AK Parti döneminde, Türkiye’de ilk kez 6284 sayılı ‘Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesi’ yasası Meclis’te kabul edilmiştir.

AK Parti kurulduğu günden itibaren, kadınların ekonomi, siyaset, bilim ve eğitimde güçlendirilmesi misyonu ile atılan her adımda kadınların is ve aile hayatlarını dengeleyebilmeleri adına kolaylaştırıcı düzenlemeler getirilmiş ve her alanda kadınların varlığının normalleştirilmesi için çalışmalar yapılmıştır. Kadınlar aynı anda ailede, iste, siyasette ve daha nice birçok alanda özne ve aktör olarak varlık göstermiş her alanda iradelerini ailenin ve toplumun yararına kullanmıştır. Bulundukları her pozisyonda yalnızca cinsiyet temelinde bir temsil durumunda kalmadan, kadın olduklarının farkında olarak çalışmalarını sürdürmektedirler. Hayal ettiklerinin yalnızca kendi yararlarına olmadığının, ailesinin ve içinde yasadığı toplumun da kazanımları olacağının bilincinde hareket etmektedir” diye konuştu.